นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

Vorachati Toomkosita, M.D.
นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

อายุรกรรมทั่วไป
ประวัติ

Specialty :

  • อายุรกรรมทั่วไป

Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย Diplomate American Board of Internal Medicine
วันเวลาออกตรวจ :
  • จันทร์            เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • อังคาร          เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • พุธ                เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • พฤหัสบดี     เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • ศุกร์              เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • เสาร์             เวลา 10.00 - 11.00 น.