โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ 4D (ULTRASOUND 4D)

"หม่าม้ากะป่าป๊า อยากเห็นหน้าหนูไม๊ ?”


“จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ได้ใกล้ขึ้นก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกภายนอก"
“การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ จะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ด้วยเทคโนโลยี นี้จึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของลูกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน”

การตรวจสุขภาพลูกน้อยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ นอกจากสามารถตรวจดูว่ามีความผิดปกติใด ๆ ในร่างกายของผู้ป่วยได้แล้ว ยังสามารถตรวจสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้อีกด้วย
การทำงานและวิวัฒนาการเครื่องอัลตราซาวด์
เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ถูกส่งผ่านวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ในอดีตเครื่องจะสามารถมองเห็นภาพทารกได้เป็นแบบสองมิติ (Ultrasound 2D) คือภาพที่มีความกว้างและความยาว แต่ในปัจจุบัน เครื่องมีวิวัฒนาการสามารถเก็บภาพสองมิติหลายๆ ภาพ ตามแนวที่หัวตรวจเคลื่อนผ่านไปและนำมาประกอบกันขึ้นเป็นภาพสามมิติ (3D) ซึ่งจะมองเห็นความลึกของภาพ ทำให้ดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น ส่วนอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เป็นการเก็บภาพสามมิติแต่ละภาพแล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อและซ้อนกันตามระยะเวลาที่ตรวจ จึงกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว คุณแม่และคุณพ่อ จึงสามารถมองเห็นทารกในครรภ์เคลื่อนไหวแบบ Real-time เห็นกริยา อาการ และอิริยาบถที่กำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ เช่น การหาว เตะ เคลื่อนไหว ขมวดคิ้ว ดูดนิ้วโป้ง ลืมตา ขยับริมฝีปาก คุณพ่อคุณแม่จะเห็นทุกอาการเคลื่อนไหวตามเวลาจริงบนหน้าจอทันที
การทำอัลตราซาวด์อันตรายหรือไม่
คุณพ่อคุณแม่หลายรายยังเป็นกังวลอยู่ว่าการตรวจอัลตราซาวด์จะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่ แพทย์หลายท่านยังไม่เคยพบรายงานใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจอัลตราซาวด์ทำอันตรายต่อทารกหรือมารดาเลย แม้จะมีการตรวจซ้ำหลายครั้งก็ตาม หากจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของทารกมากกว่า และช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการให้การรักษาด้วย ดังนั้นการอัลตราซาวด์ทารกจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน

คุณพ่อคุณแม่จะเลือกใช้อัลตร้าซาวด์แบบไหน

การตรวจภาพทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ 2 มิติ (2D)
การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ 2 มิติ (2D) เป็นการคัดกรองสุขภาพทารกในครรภ์
การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาเสมือนจริงแบบ Real-time เห็นกริยา อาการ และอิริยาบถที่กำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ เช่น การหาว การขยับนิ้ว การหันหน้า การได้ยินเสียงหัวใจลูกน้อยเต้น เป็นต้น สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก นอกจากนี้แพทย์จะสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายนอก เช่น ปากแหว่ง นิ้วมือ เท้าเกิน และประเมินการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการในครรภ์ที่เหมาะสม ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก
 • ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของทารก
 • แขน ขา มือ เท้า และนิ้ว
 • หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของทารก
 • โครงสร้างกะโหลกศีรษะ และสมองทารก
 • กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต
 • อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาว และน้ำหนัก
 • เพศของทารก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำอัลตราซาวด์แบบ 4 มิติ
 • ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 26 – 32 สัปดาห์ จะสามารถเห็นแค่โครงกระดูกของเด็กได้มากกว่าอายุครรภ์น้อยกว่า 26 สัปดาห์ และเมื่ออายุครรภ์หลังจาก 32 สัปดาห์ไปแล้ว อาจจะมองเห็นไม่ชัด เพราะลูกอาจจะเริ่มกลับหัว บริเวณหน้าอาจจะอยู่บริเวณกระดูกเชิงกราน
 • การอัลตราซาวด์แต่ละครั้งอาจจะไม่เห็นหน้าลูกทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าลูกกำลังนอนท่าไหน แพทย์อาจจะช่วยกระตุ้นให้เด็กขยับตัว พลิกตัวไปมา เพื่อหามุมให้เห็นหน้าชัดขึ้น แต่เด็กบางคนไม่ยอมพลิกตัว คุณแม่จึงต้องลองเปลี่ยนท่านอนเองเพื่อให้ได้มุมที่ดีขึ้น แต่บางครั้งเด็กก็ยังไม่สามารถพลิกมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้
 • การอัลตราซาวด์ 4 มิติ ปลอดภัยเท่าเทียมกันกับการทำแบบ 2 มิติ เพราะใช้พื้นฐานของการทำแบบ 2 มิติ แต่มาปรับเพิ่มมิติอื่น ๆ เองจากเครื่องมือ
อัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ
การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ จะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ด้วยเทคโนโลยี นี้จึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของลูกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 • คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวและอิริยาบถของลูกในครรภ์ แบบ Real Time เช่น สามารถมองเห็นว่าลูกกำลังหาว ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตาหรือขยับนิ้วมือ
 • สามารถประเมินสภาวะร่างกายและพัฒนาการของลูกน้อย
 • ทราบเพศ และ สัมผัสถึงการเต้นของหัวใจลูกน้อย
 • สามารถบันทึกภาพอัตราซาวด์ และเปิดได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ♥ New ♥ 
แพคเกจ Ultrasound 4D
รายการ
ราคา
1 ครั้ง 3,500.-
2 ครั้งหรือมา 2 ท่าน 6,600.-
3 ครั้งหรือมา 3 ท่าน 9,000.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Share this :