ตรวจสุขภาพแพ็กคู่ (2 ท่าน)

Twin Pack Health Check


วาเลนไทน์นี้ ชวนคนรู้ใจมาตรวจสุขภาพพร้อมกัน
เพื่อเติมความรักและความห่วงใยให้กัน

ตรวจสุขภาพแพ็กคู่ (2 ท่าน)

Twin Pack Health Check

รายการ
Twin Pack Health Check
(20 รายการ)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเลือด CBC
ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี HBsAb
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต BUN
Creatinine
eGFR
ตรวจระดับกรดยูริก (โรคเก๊าท์) Uric Acid
ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจปัสสวะ Urine Examination
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
ราคาแพ็กเกจ 5,000.-
ราคาปกติ 8,980.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวเป็นแพ็กเกจสำหรับ 2 ท่าน รายการตรวจ 20 รายการ และต้องมาตรวจพร้อมกันเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลด 12%

มอบของขวัญ มอบสุขภาพ […]

คัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภัยร้าย […]