โปรแกรมผ่าตัดทอนซิล

ผ่าตัดทอนซิล : 46,000.-


ผ่าตัดทอนซิล Tonsillectomy นอนพักโรงพยาบาล 1 คืน 
การผ่าตัดใช้เวลาไม่นานประมาณ 30 นาที ไม่มีแผลบริเวณใบหน้า ศีรษะหรือลำคอ

เจ็บคอ กลืนเจ็บ กลืนลำบาก สร้างความรำคาญและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

เป็นภาวะติดเชื้อในช่องคอ มีโอกาสเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นต่อมทอนซิลอับเสบ มากกว่าผู้ใหญ่
เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของต่อมทอนซิลทำงานมากที่สุดในช่วงก่อนเข้าวัยเจริญพันธ์ุ ผู้ใหญ่ที่มีการอักเสบของต่อมทอนซิลเรื้อรังอยู่บ่อยครั้งจำเป็นต้องได้รับการรักษา

เมื่อมีอาการเหล่านี้ การผ่าตัด คือ ทางออกที่ดีที่สุด
- ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังเป็นๆ หายๆ
- ต่อมทอนซิลอักเสบรุนแรง เกิดฝีรอบๆ ต่อมทอนซิล
- สงสัยเนื้องอกที่ต่อมทอนซิล
- ต่อมทอนซิลมีขนาดโตมาก จนอุดกั้นทางเดินหายใจ มีอาการนอนกรน
- มีก้อนนิ่วที่ต่อมทอนซิล ทำให้มีกลิ่นปาก

ผ่าตัดทอนซิล

46,000.-

1 ครั้ง
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกหู คอ จมูก  อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 2220

Share this :