นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

THANACHAT  RUTMUMMOI, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 10:00 - 18:00