นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

THANACHAT  RUTMUMMOI, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 17:00 - 20:00 พฤหัสที่ 2, 4
FRI 14:00 - 19:00

Share this :