Super Save 999

โปรสุดคุ้ม วันที่ 9 เดือน 9

Super Save: 999.-


โปรสุดคุ้มเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ ในเดือน 9 กับชุดตรวจสุขภาพ 12 รายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดี
เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น Super Save ในราคาสุดคุ้ม

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

999.-

ตรวจ 12 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
วันนี้ - 29 กันยายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2587-0144

Share this :