โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : 14,490.-


ตรวจสุขภาพ 13 รายการ

ผู้ที่มีความเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน โรคหัวใจ อายุที่มากขึ้น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ โคเคน แอมเฟตามีน การดำเนินชีวิต ที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ หรือออกกำลังกาย

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน ไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์สมองค่อย ๆ ตายลง
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความอ้วน
 • โรคหัวใจ
 • อายุที่มากขึ้น
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • บุหรี่
 • แอลกอฮอล์
 • โคเคน
 • แอมเฟตามีน
 • การดำเนินชีวิต
 • ที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่หรือออกกำลังกาย
สามารถตรวจได้โดย การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือ การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Scan) การตรวจ CT Scan จะช่วยวินิจฉัยแยกโรคสมองขาดเลือดกับโรคเลือดออกในสมองได้ โดยที่ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า MRI Scan ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ส่วนการตรวจ MRI Scan จะมีความไวในการตรวจสมองขาดเลือดในระยะแรกๆ มากกว่าการทำ CT Scan และสามารถช่วยวินิจฉัยแยกโรคสมองขาดเลือดกับโรคเลือดออกในสมองได้เช่นกัน
การคัดกอรงความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องของสมอง เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
รายการตรวจ 13 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI and MRA
14,490.-
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมและแพ็คเกจ

วัคซีนงูสวัด ชนิดใหม่

วัคซีนงูสวัด (RZV) 2 […]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Save 1,299

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SU […]

วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก 1 […]