นพ.สมยศ     กิตติมั่นคง
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.สมยศ     กิตติมั่นคง

SOMYOT  KITTIMUNKONG, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00
FRI 17:00 - 20:00

Share this :