#เด็กมีไข้ #เด็กชัก # ลูกมีไข้และชัก #ป้องกัน #รักษา #คลินิกเด็ก #คลินิกกุมารเวช #บางโพ # ใกล้บ้าน #รพ.บางโพ โรงพยาบาลบางโพ