พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ

SIRINYA  NAWASITSOPON, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diplema Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
  • Fellowship Training in cutaneous and laser surgery สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 12:00 - 15:00

Share this :