พญ.รวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.รวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี

RUAMHATHAI MAHAVINITCHAINONTRI, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 55
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 61

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 15:00
TUE 08:00 - 15:00
WED 08:00 - 15:00
THU 08:00 - 15:00
SUN 09:00 - 13:00

Share this :