คัดกรองมะเร็งปอด cancer chest Promotion โปรแกรม #แพคเกจ #Checkup #ตรวจสุขภาพ #ป้องกัน #รักษา #เสี่ยง # สูบบุหรี่ #บางโพ # ใกล้บ้าน #รพ.บางโพ โรงพยาบาลบางโพ Bangpo hospital