พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล
กุมารแพทย์

พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล

PORNNAPA SANITIPIROMKUL, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กำลังศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
  • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
  • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
  • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 12:00 - 17:00 สัปดาห์ที่ 4

Share this :