นพ.ปรมินทร์ ปัทมาลัย
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ปรมินทร์ ปัทมาลัย

PORAMIN PATTHAMALAI, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 2, 4)