ปอดอักเสบ ภัยเงียบเลี่ยงได้ด้วย วัคซีน

โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ : 3,250.-


โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปอดอักเสบเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงเกิดการติดเชื้อในอวัยวะอื่นๆของร่างกาย เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ผลจากการติดเชื้อแบคทีเรียขนิดนี้ ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพรวมถึงเสียชีวิตได้

ผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางอย่าง เช่น
 • โรคหัวใจ
 • โรคหอบหืด
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคตับ
 • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
 • ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดม้าม
 • ผู้ที่เคยมีประวัติติดเชื้อนิวโมคอคคัสมาก่อน
 • ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
 • ผู้ที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

3,250.-

(ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
โดยสรุป โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุของปอดอักเสบลำดับต้นๆ ปัจจุบันเรามีวัคซีน
ที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนตัวนี้ได้ที่คลินิกอายุรกรรม รพ.บางโพ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ