ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส

PLOYPAILIN MANOVILAS, DDS
Specialty
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน   Endodontist

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร ฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 10:00 - 17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5