ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข
ทันตกรรม

ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข

PINYDA VIDTASUK, M.D.
Specialty
  • ทันตศัลยกรรม เชี่ยวชาญด้าน ORAL SURGEON

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • doctor of dental surgery ( honours ) , chulalongkorn university
  • Grad.dip.in clin.sc. (oral and maxillofacial surgery) , chulalongkorn university

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00-17:00
WED 09:00-17:00
FRI 09:00-17:00