นพ.พิศาล วิโรจนสำเริง
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.พิศาล วิโรจนสำเริง

PHISAN VIROCHSAMROENG M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 12:00
WED 08:00 - 12:00
THU 08:00 - 12:00
FRI 08:00 - 12:00

Share this :