พญ.ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์

PANNIKA PRACHGOSIN, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ คณะแพทยศาสตร์ศิริรชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 08:00 - 12:00