พญ.นันทพัฒน์ ชิติรัตนทรีย์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.นันทพัฒน์ ชิติรัตนทรีย์

NUNTHAPAT CHITIRATTANASRE , M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MSC. in Dermatology, Boston University. USA
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 15:00

Share this :