พญ.ณัฐชยา จันทร์สุวรรณ
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.ณัฐชยา จันทร์สุวรรณ

NATCHAYA JUNSUWAN, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 20:00