#ออฟฟิศ #กายภาพ #ออกกำลังกาย #ป้องกัน #รักษา #พฤติกรรม #บางโพ # ใกล้บ้าน #รพ.บางโพ โรงพยาบาลบางโพ