#เลเซอร์ #High Power Laser #นักกายภาพ #โปรแกรม #แพคเกจ #ลดปวด #กายภาพ #ป้องกัน #รักษา #พฤติกรรม #บางโพ # ใกล้บ้าน #รพ.บางโพ โรงพยาบาลบางโพ