นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา

KRITTAMET SIRIPRUEKSA, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย, จีน, เกาหลี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตร อาชีวเวชศาสตร์  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 06:00 - 07:30
TUE 06:00 - 07:30
THU 06:00 - 07:30
FRI 06:00 - 07:30

Share this :