ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร
ทันตกรรม

ทพ.กรีย์ธร ธีรานุตร

KREETHORN TEERANUTR, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00-18:00