นพ. ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

Kongkiat Lertpipatmongkon, M.D.
นพ. ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

นพ. ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

อายุรกรรมทั่วไป
ประวัติ

Specialty :

 • อายุรกรรมทั่วไป

Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • พบ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและชิรพยาบาล
 • วว.  อายุรกรรมทั่วไป
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ  2
 • ประธานองค์กรแพทย์/ ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายในร.พ, ร.พชุนยอม จ.แม่ฮ่องสอน
วันเวลาออกตรวจ :
 • จันทร์            เวลา   09.00 - 15.00 น.
 • อังคาร           เวลา   09.00 - 19.00 น.
 • พุธ                 เวลา   09.00 - 15.00 น.
 • พฤหัสบดี      เวลา   13.00 - 15.00 น.
 • ศุกร์               เวลา   09.00 - 15.00 น.
 • เสาร์              เวลา   13.00 - 16.00 น.