สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาคาร 1 ชั้น 2
โทร. 02 587 0144 ต่อ 1220