พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล

JURAIRAT  BUAPHIBAN, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00 - 20:00 สัปดาห์ที่ 3, 4, 5

Share this :