พญ.รวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี RUAMHATHAI MAHAVINITCHAINONTRI