Eyelid Spa Treatment การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา

Eyelid Spa Treatment : 500.-


Eyelid Spa Treatment การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา
นวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน สลายต่อมไขมันอุดตัน ลดอาการเปลือกตาอักเสบ

นวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน

ประโยชน์ของการทำความสะอาดเปลื่อกตา
 • ช่วยละลายไขมันที่ต่อมไขมันที่เปลือกตาให้ระบายออกมาเคลือบฟิล์มน้ำตาได้ดีขึ้น
 • ช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง หรืออาการไม่สบายตา อันเนื่องจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และทำให้อาการตาแห้งดีขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง ตุ่มหนองที่เปลือกตา เป็นต้น
 • ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งอุดตันที่อยู่บริเวณเปลือกตา ทำให้เปลือกตาสะอาดขึ้น
 • ช่วยกำจัดตัวไรที่อยู่บริเวณโคนขนตา
ใครบ้างที่ควรดูแลสุขภาพอนามัย (หรือความสะอาด) ของเปลือกตา
 • เปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง
 • ตาแห้ง หรืออาการไม่สบายตา
 • ใส่ Contact Lens เพราะการใส่ Contac Lens จะทำให้เกิดอาการตาแห้ง
 • ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ
 • ผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดบริเวณดวงตา
 • ผู้ที่มีไรเดโมเด็กซ์ คือ ตัวไรที่อยู่บริเวณโคนขนตา
 • ผู้ที่แต่งหน้า หรือชอบดูแลสุขภาพอนามัยของเปลือกตาทุกวัน
ขั้นตอนการนวดและทำความสะอาดเปลือกตา (ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที)
 • ผู้ใช้บริการนอนหงาย พยาบาลจะนำเแว่นประคบอุ่น สวมให้พอดีกับรอบดวงตา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที หรือตามแพทย์สั่งเพื่อให้ไขมันที่เปลือกตาอ่อนตัวลง
 • หลังประคบอุ่นด้วยแว่นประคบอุ่นแล้ว พยาบาลละเริ่มทำการนวดเปลือกตาด้วยสำลีกดรีดไขมันที่อุดตันบริเวณเปลือกต
 • ทำความสะอาดเปลือกตา ตั้งแต่โคนขนตาจากหัวตาไปหางตา จนทั่วแล้วเช็คทำความสะอาดอีกครั้ง

Eyelid Spa Treatment

500.-

รวมค่าบริการโรงพยาบาล(ไม่รวมค่าแพทย์)
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Share this :