วัคซีนทางเลือก

Covid-19


การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องการเกิดโรค ลดผลกระทบที่ร้ายแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เป็นต้น

วัคซีนทางเลือก Covid-19

เรียน ท่านผู้สนใจวัคซีนทางเลือก

โรงพยาบาลขอข้อมูลผู้สนใจ เพื่อสามารถติดต่อท่านภายหลังเมื่อโรงพยาบาลมีความพร้อม ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการติดต่อกลับเพื่อชำระเงินจองวัคซีน งดรับลงทะบียนทางโทรศัพท์
ลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่าง

  • ปัจจุบันคาดว่าเดือนตุลาคม 2564 ราคาตามนโยบายที่รัฐประกาศ
  • รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • การจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล แนะนำให้ท่านรับวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรให้เร็วที่สุดเพื่อปกป้องตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก
ณ วันที่ 27/05/2564

ฟอร์มลงข้อมูลสำหรับผู้สนใจวัคซีนทางเลือก Covid-19

Share this :