นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

NITIPONG PIYAVARANONT, M.D.
นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
Specialty :
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
Language Spoken :
  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรศัลยศาตร์ออร์โอปิดิกส์  พ.ศ.2549

วันที่ออกตรวจ

Share this :