นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

Somratch Hiranyawasis, M.D.
นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต

ศัลยกรรมทั่วไป
Specialty :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
Language Spoken :
  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :
  • MD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Racst รพ.รามาธิบดี

วันที่ออกตรวจ

Share this :