พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

Chutima Saipetch, M.D.
พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ
ประวัติ

Specialty:

 • อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

Language:

 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • แพทยศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2548
 • Internal Medicine Residency, State University of New York, Syracuse, New York, USA
 • Neurology Residency, University of Massachusetts Medical Center, Worcester, MA
 • Clinical Neurophysiology Fellowship, University of California at Los Angeles  (UCLA), Los Angeles, CA
 • Epilepsy Fellowship, Baylor College of Medicine, Houston, TX

วุฒิบัตร :

 • American Board of Internal Medicine, 2011
 • American Board of Psychiatry and Neurology, 2014
 • Certification in the Subspecialty of Clinical Neurophysiology, 2015
 • Certification in the Subspecialty of Epilepsy, 2016

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

 • โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ
วันเวลาออกตรวจ :
 • จันทร์ - ศุกร์   เวลา   13.00 - 18.00  น.
 • เสาร์               เวลา   09.30 - 11.30  น.