นพ.ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์

CHINACHOD LIKIDSOMBOON, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 14:00 - 18:00

Share this :