ลด 21% ชุดตรวจสุขภาพ
ต้อนรับปีใหม่


ลดแรง! ตั้งใจลด เพื่อให้คุณและครอบครัว มีสุขภาพดี
จะซื้อเป็นของขวัญ หรือ ซื้อเพื่อดูแลตัวเอง ก็คุ้ม
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้
ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 649.- (ปกติ 849.-)

ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L ลด 21%

ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต ทำให้เกิดความเคยชิน จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ๋ 649.- (ปกติ 849.-)
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้

รายการตรวจ S Care M Care L Care
ชาย หญิง ชาย หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เฉพาะทาง
 • Physical Examination
ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด
 • Complete Blood Count (CBC)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • Fasting Blood Sugar (FBS)
 • HbA1C
ตรวจการทำงานของตับ
 • Liver Function Test : SGPT
 • SGOT
 • Alkaline Phosphatase
 • Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 • Total Protein (Albumin, Globulin)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี
 • HBsAb
ตรวจการทำงานของไต
 • Kidney Function Test : Creatinine
 • BUN
 • EGFR
ไธรอยด์ฮอร์โมน
 • TSH and Free T4
ตรวจหากรดยูริค
 • Uric Acid
ไขมันคอเลสเตอรอลเลือด
 • Cholesterol
ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
 • Triglyceride
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด
 • HDL
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
 • LDL
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • AFP for Liver Cancer
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
 • CEA for GI Cancer
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • PSA for Prostate Cancerr
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
 • Urine Examination
ตรวจอุจจาระ
 • Stool Examination witd Occult blood
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • Chest X-ray
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Electrocardiogram (EKG)
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • Exercise Stress Test (EST)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • Echocardiogram (Echo)
ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • Vascular Screening (ABI)
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • Bone Density
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง
 • Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • Liquid Pap Smear
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์
 • Mammogram and Breast Ultrasound
การหาดัชนีมวลกาย
 • Body Mass Index
ราคาแพ็คเกจ 2,900.- 5,500.- 8,200.- 13,300.- 15,800.-
ลด 21% 2,291.- 4,345.- 6,478.- 10,507.- 12,482.-
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  S Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี  หรือวัยทำงาน
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  หรือ วัยทำงาน และผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  L Care  เหมาะสำหรับ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป  หรือผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
** วันนี้ -31 มกราคม 2564

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 02 587  0144 ต่อ 2300

 

Share this :