โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Save 1,299

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SUPER SAVE 1,299


ตรวจสุขภาพ 12 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Save 1,299

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางไปร่วมเทศกาลความสุข ปีนี้
ตรวจ 12 รายการ เพียง 1,299.-
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
ร่วมส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดี ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
ซื้อวันนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมและแพ็คเกจ

คัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภัยร้าย […]

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]