สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ต่อ 1220, 1226