นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค

BHASANAN SUKANTHANAK, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  สาขาย่อยด้านมะเร็งและเนื้องอกกระดูก
    Orthopedie  Tumor and Oncology

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกและข้อ  สถาบันออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิศสิน
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาคเนื้องอกและมะเร็งกระดูก  โรงพยาบาลเลิศสิน
  • Climical full research fullowshlip of mus  University of Utah , Utah , Usa
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 13:00-20:00