นพ.อภิชาต สุดาทิศ
อายุรศาสตร์

นพ.อภิชาต สุดาทิศ

APICHART  SUDATIS, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์  Internal  Medicine

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • วทบ.วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ พ.ศ.2540
  • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ 2) พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2556
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 -20:00

Share this :