พญ.อังคณา สถาวรวงศ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.อังคณา สถาวรวงศ์

ANGKANA SATHAWORAWONG, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 12:00 - 15:00

Share this :