สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ


สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ

ธนาคาร รูปแบบ

สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิต
กสิกรไทย

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 14 รายการ  ราคา 2,019 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562

บัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ

 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 14 รายการ  ราคา 2,019 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562
บัตรเครดิต
ซิตี้แบงค์
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562
บัตรเครดิต
กรุงไทย  KTC
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 14 รายการ  ราคา 2,019 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562
บัตรเครดิต
กรุงศรี
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 14 รายการ  ราคา 2,019 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562
บัตรสมาชิก
ศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 14 รายการ  ราคา 2,019 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.2562

*** แสดงบัตรก่อนใช้บริการ / ชำระเงิน

*** กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ / รายการแพคเกจ  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้

        สอบถามเพิ่มเติม  แผนกสื่อสารการตลาดฯ  02 587 0144  ต่อ 2110 -2113