บริจาคโลหิต


บริจาคโลหิต หมู่ไหนก็ให้ได้

 

 

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562  ณ โรงพยาบาลบางโพ พร้อมรับของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร 2) โดยโลหิตทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทย

กำหนดการ บริจาคโลหิต ปี 2562

ครั้งที่  1     วันพฤหัสบดีที่    7   กุมภาพันธ์      2562
ครั้งที่  2     วันอังคารที่        7   พฤษภาคม      2562
ครั้งที่  3     วันพุธที่             7   สิงหาคม         2562
ครั้งที่  4     วันพฤหัสบดีที่   7   พฤศจิกายน     2562

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562  <<เพิ่มเติม คลิก