บริจาคโลหิต 63


บริจาคโลหิต หมู่ไหนก็ให้ได้

 

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563  ณ โรงพยาบาลบางโพ พร้อมรับของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร 2) โดยโลหิตทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทย

กำหนดการ บริจาคโลหิต ปี 2563

ครั้งที่  1     วันพุธที่             5   กุมภาพันธ์      2563
ครั้งที่  2     วันอังคารที่        5   พฤษภาคม     2563
ครั้งที่  3     วันพุธที่             5   สิงหาคม         2563
ครั้งที่  4     วันพฤหัสบดีที่   5   พฤศจิกายน     2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี 2562  <<เพิ่มเติม คลิก