พญ.จุฑานุช กาญจนศร


พญ.จุฑานุช   กาญจนศร

Juthanuch   Karnchanasorn, M.D.

Specialty :

  • ผิวหนังและเลเซอร์
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • Master in Dermatology, Boston University, USA
  • Fellowship in Dermatology, Harvard University, USA
  • Fellowship in Cosmetic and Laser Denmatology, Mount Sinai Hospitai, Miami, USA
  • Certificate in Denmatologic Laser and Surgery, New York University, USA
  • Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology, P.C. SKIN and Laser center, Michigan, USA
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พฤหัสบดี          เวลา 11.00 – 14.00 น.
  • ศุกร์                  เวลา 11.00 – 14.00 น
  • อาทิตย์             เวลา 10.30 – 13.00 น.