2 Be Healthy


เพียงแสดงบัตรประชาชน ที่มีตัวเลข 2
หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่มีตัวเลข 2
หรือมาเป็นคู่
ได้สิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10% ได้ทันที

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ S care                      รายการตรวจ 20 รายการ                   ราคาปกติ   2,900 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ M care สุภาพบุรุษ    รายการตรวจ 24 รายการ                    ราคาปกติ   5,500 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ M care สุภาพสตรี     รายการตรวจ 22 รายการ                    ราคาปกติ   8,200 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ L care สุภาพบุรุษ     รายการตรวจ 34 รายการ                    ราคาปกติ 13,300 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ L care สุภาพสตรี      รายการตรวจ 33 รายการ                    ราคาปกติ 15,800 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Bone care                                                                       ราคาปกติ   1,600 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็งเต้านม (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)       ราคาปกติ   2,800 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง สุภาพสตรี (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) ราคาปกติ   2,650 บาท
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง สุภาพบุรุษ (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) ราคาปกติ   2,740 บาท

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ได้ที่
https://goo.gl/forms/UyDSOVxvtGzVCtok2

วันนี้ – 15 มีนาคม 2562
สอบถาม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย
โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2300