ตลาดสีเขียว เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลบางโพ


ตลาดสีเขียว เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลบางโพ
Healthy Market by Bangpo

 

ขอเชิญ ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทางเลือก เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

เปิดตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 7.00-14.00 น.
ณ ชั้น 2 อาคาร 2 โรงพยาบาลบางโพ

สินค้าแนะนำ

 • ผักพื้นบ้านผลไม้สด และส้มตำผักอินทรีย์ ั จาก โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา
 • F & H
 • บ้านคุณต้น สลัดเพื่อสุขภาพ
 • ร้านคุณหนิง numprik by foodhouse
 • ข้าวขวัญจักราช พืช ผัก ผลไม้
 • ร้านขนมไทย
 • สินค้าเพื่อสุขภาพ

ปฎิทินสุขภาพ

 • วันที่ 11 มกราคม  2562
 • วันที่ 19 มกราคม  2562
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562
 • วันที่ 8 มีนาคม   2562
 • วันที่ 12 เมษายน  2562
 • วันที่ 10 พฤษภาคม   2562
 • วันที่ 14 มิถุนายน   2562

**  อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามได้ที่   Facebook