เอกซเรย์ฟันพานอรามิก รับเพิ่มมาร์คหน้า วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561


เอกซเรย์ฟันพานอรามิก 800 บาท

>>รับเพิ่ม<<

มาร์คหน้า มูลค่า 350 บาท

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าที่
คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ   2331

ทีมทันตแพทย์ทุกสาขา มาตรฐานโรงพยาบาล ราคาคลินิก