คัดกรองมะเร็งปอด “มะเร็งปอด รู้เร็ว รักษาได้”


*** วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 ***

สอบถามได้ที่ คลินิกอายุรกรรม
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2200

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital