ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตรวจสุขภาพและคลินิกเต้านม


ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตรวจสุขภาพ และคลินิกเต้านม

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชื่อแพทย์

    เวลาออกตรวจ

นพ.วรวัฒน์ โนหล้า

 • วันจันทร์           เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี      เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา 08.00 – 17.00 น.

พล.ต.ต.พญ.ทัศนีย์     สันติกุล

 • วันเสาร์             เวลา 08.00 – 14.00 น.

นพ.เฉลิมรัฐ              มีอยู่เต็ม

 • วันอาทิตย์         เวลา  08.00 – 14.00 น.

คลินิกเต้านม

นพ.อกนิษฐ์                ปัญญาวรวงษ์

 • วันจันทร์           เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ               เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 12.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 10/3/2561

  *** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุภาพ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ ศูนย์ตรวจสุภาพ 2300 แฟกซ์ 02 – 586-0024