ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

นพ.วิวัธน์             พู่พรอเนก อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันเสาร์           เวลา  15.00 – 20.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 – 15.00 น.
นพ.อนุสิทธิ์          ทัฬหสิริเวทย์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันจันทร์         เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
นพ.ชาญวิทย์        วุฒิชัยประดิษฐ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
พญ.มณฑิรา          ลิ้มรุ่งยืนยง อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.นันทพล          ชุติมาพงศ์รัตน์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พล.ต.นพ.ชุมพล    เปี่ยมสมบูรณ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา 14.00 – 16.00 น.    (ตามนัด)
พญ.จินตนา           โยธาสมุทร อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 11.00 น.    (ตามนัด)
ปรับปรุงเมื่อ 10/10/60

***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิกอายุรกรรม***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ คลินิกอายุรกรรม 2200, 2201, 2202 แฟกซ์ 02 – 586-0024

หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ

ปิดการแสดงความเห็น